herb
Instytucja Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

W Roku Henryka Sienkiewicza zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa
warmińsko-mazurskiego do udziału w projekcie edukacyjnym SIENKIEWICZ.

 

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

Plakat projektu