Sejm ustanowił rok 2017 Rokiem sześciu patronów: Josepha Conrada-Korzeniowskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki.
Rok 2017 będzie także Rokiem Wisły

 Joseph Conrad

Joseph Conrad, właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski urodził się 3 grudnia 1857 na Ukrainie, w Berdyczowie Był synem pisarza, tłumacza, działacza społecznego Apollona Korzeniowskiego i Ewy z Bobrowskich. 

 

W 1861 r. rodzice Józefa Korzeniowskiego zostali zesłani za działalność przeciwko caratowi do Wołogdy w centralno-północnej Rosji. Ponieważ obydwoje rodzice Konrada chorowali, zezwolono im na początku 1863 roku przenieść się do Czernichowa, na północno-wschodniej Ukrainie. 

 Jozef Pilsudski

Józef Klemens Piłsudski - pierwszy marszałek, dwukrotny premier Polski , żołnierz, polityk, działacz społeczny i niepodległościowy. Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie pod Wilnem w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Do 10. roku życia uczył się w domu, kolejne 8 lat w rosyjskim gimnazjum w Wilnie, następnie rozpoczął studia medyczne w Charkowie.

 

W 1887 roku został aresztowany przez carską policję i skazany na zesłanie. Najpierw do Kireńska nad Leną, ponad 1000 kilometrów na północ od Irkucka, skąd został przeniesiony do niewielkiej wsi, Tunki. (90 km na zachód od Bajkału

Brat Albert

 

Adam Hilary Bernard (Brat Albert) Chmielowski - malarz, krytyk i teoretyk sztuki, założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek, święty Kościoła katolickiego, znany z pełnej poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych.

Urodził w 20 sierpnia 1845 w miejscowości Igołomia k/Miechowa. Swą edukację rozpoczął w 1855 w Korpusie Kadetów w Petersburgu. Kontynuował naukę w Warszawie,  a następnie podjął studia w Instytucie Politechnicznym Rolnictwa i Leśnictwa w Nowej Aleksandrii (Puławy).

Honorat Koźmiński

 

Florentyn Wacław (Honorat)  Koźmiński urodził się się 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej. Maturę uzyskał w Płocku. Studiował na wydziale budownictwa przy Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Pod zarzutem przynależności do spisku politycznego został aresztowany i osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej – skąd został zwolniony po jedenastu miesiącach. Przeżycia więzienne i ciężka choroba radykalnie zmieniły jego stosunek do Boga - z walczącego ateisty staje się człowiekiem wierzącym.

 Tadeusz Kosciuszko

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III - Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej, inżynier wojskowy, fortyfikator, polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

 

Urodzony 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie, w folwarku położonym w uroczysku o tej nazwie, na północnych obrzeżach Kosowa Poleskiego, w rodzinie szlacheckiej.