1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory poprzez wypożyczenia na zewnątrz (Wypożyczalnia Książek i Multimediów, parter s.102) i na miejscu (Informatorium.Czytelnia, I piętro, s.203).

2.Zbiory biblioteki są adekwatne do potrzeb przede wszystkim nauczycieli, pedagogów, środowiska oświatowego, studentów kierunków humanistycznych.

3. Możliwość zapisu do biblioteki mają: nauczyciele, pracownicy naukowi, bibliotekarze, pracownicy instytucji kulturalno-oświatowych, studenci olsztyńskich uczelni, słuchacze olsztyńskich szkół policealnych, maturzyści. Ww. osoby muszą posiadać zameldowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

4. Osoby nie wymienione w punkcie 3 mogą korzystać ze zbiorów na miejscu w Czytelni lub wypożyczać po wpłaceniu kaucji. Wysokość kaucji ustala się każdorazowo na kwotę wyższą od aktualnej wartości wypożyczonej książki.

5. Dokumentem, który uprawnia do wypożyczenia zbiorów na zewnątrz jest karta biblioteczna. Podstawą do jej otrzymania jest okazanie dowodu osobistego oraz potwierdzenie zatrudnienia - dla nauczycieli, aktualnej legitymacji studenckiej lub szkolnej - dla studentów i uczniów. Formalności związane z zapisem wykonuje Wypożyczalnia Książek i Multimediów (parter s. 102).

6. Każdy zainteresowany uzyskaniem informacji bibliograficznej (m.in. dobór literatury na określony temat) może ją otrzymać w  Wydziale Informatorium. Czytelnia (I piętro s. 206).

7. Zbiory Biblioteki są ogólnodostępne na miejscu, w Informatorium. Czytelnia (I piętro s. 206).

8. Istnieje możliwość wykonania kserokopii z wybranych pozycji. Kserowaniu nie podlegają wydawnictwa (książki i czasopisma) posiadające informację "NIE KSEROWAĆ" oraz oprawione roczniki czasopism wielkoformatowych - powyżej A4. Kserokopie wykonuje punkt Ksero (parter s. 106) zgodnie z cennikiem:

●  format A4 - 0,20 zł.

●  format A3 - 0,40 zł.

 

SZCZEGÓŁY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW OKREŚLAJĄ REGULAMINY BIBLIOTEKI