Ramowy program
„II Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania Biblii”

15.05. 2017 r.

 

9.30 – 9.50
oficjalne otwarcie konkursu – Maria Wiśniewska, ks. Tomasz Garwoliński

9.50 – 12.00
przesłuchania konkursowe uczniów z poziomu gimnazjalnego

12.00 - 12.20
praca jury, w tym czasie odbędzie się krótki koncert zespołu muzycznego z Gimnazjum
Nr 3 w Olsztynie

12.20 – 12.30
ogłoszenie werdyktu jury, rozdanie dyplomów laureatom oraz podziękowań dla nauczycieli i dyplomów uczestnictwa dla uczniów

12.40 – 14.00
przesłuchania konkursowe uczniów z poziomu ponadgimnazjalnego

14.00 - 14.20
praca jury, w tym czasie odbędzie się krótki koncert zespołu muzycznego
z Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie

14.20 – 14.30
ogłoszenie werdyktu jury, rozdanie dyplomów laureatom oraz podziękowań dla nauczycieli i dyplomów uczestnictwa dla uczniów

 

 

Zastrzegamy sobie możliwość przesunięcia godzin poszczególnych etapów z powodów organizacyjnych lub innych.

 

Organizatorzy zapewniają gościom kawę, herbatę, napoje, ciasto, kanapki.