Informujemy, że w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Warmińsko–Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie status zmieniły filie w Biskupcu, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Mrągowie, Olecku i Piszu, które funkcjonują jako Powiatowe Biblioteki Pedagogiczne. Nauczyciele nadal mogą korzystać z zasobów tych bibliotek.

 

PEDAGOGICZNE BIBLIOTEKI POWIATOWE

 

BISKUPIEC

Książki

 

EŁK

Książki

 

GIŻYCKO

Książki

Czasopisma

Kartoteka Zagadnieniowa

 

GOŁDAP

Książki

Czasopisma

 

MRĄGOWO

Książki

 

OLECKO

Książki

Czasopisma

 

PISZ

Książki