W Bakałarzu prezentujemy przede wszystkim osiągnięcia artystyczne nauczycieli, ich pozazawodowe pasje i zainteresowania. Swoje prace wystawiają tutaj także znani twórcy, nie zawsze związani ze środowiskiem oświatowym.

 

Od momentu powstania galerii odbyło się w niej około 170 wystaw,  spośród których większość to ekspozycje indywidualne (malarstwo, rzeźba, haft, tkactwo, grafika, fotografia).

  

 

Informacja dla osób zainteresowanych prezentacją własnej twórczości w Bakałarzu

 

 

Z okazji 15-lecia działalności galerii, w 2004 r., opracowany został przez Zbigniewa Ślesińskiego -  założyciela i długoletniego kustosza Bakałarza - wspomnieniowy „Alfabet”, przybliżający sylwetki artystów prezentujących w niej swoją twórczość.