W związku z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych obchodzonym w październiku oraz uwzględniając priorytet polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017 „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży” Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół  Polskich – Oddział w Olsztynie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy szkolnych do wzięcia udziału w wystawie, która będzie prezentowana w Warmińsko – Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie pod nazwą:

„ BIBLIOTEKA SZKOLNA – WIEDZA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI”

 

Regulamin wystawy