WYCIECZKA

Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
w Podkowie Leśnej

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych do udziału w wyjeździe edukacyjnym do Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej (k. Warszawy).
Obecne Muzeum, było domem rodzinnym, w którym przez ponad pół wieku mieszkało małżeństwo Iwaszkiewiczów wraz z rodziną. Popularna nazwa domu Iwaszkiewicza to dom na Stawisku. Wnętrze domu zachowało swój pierwotny charakter z czasów gdy mieszkał w nim pisarz. W nienaruszonym stanie znajduje się gabinet pisarza, biblioteka, sypialnia, pokój gościnny, hall wejściowy i klatka schodowa. Dom wypełniony jest zbiorami XIX i XX-wiecznego malarstwa, innymi dziełami sztuki, meblami, sprzętami oraz przedmiotami tzw. codziennego użytku.
Dla nauczycieli, którzy znają pisarza i jego twórczość wycieczka będzie okazją do pogłębienia wiedzy o nim, dla tych zaś, którzy nie mają dużej wiedzy o Iwaszkiewiczu wycieczka może stać się początkiem zainteresowania się twórczością pisarza. Jednych i drugich serdecznie zapraszamy.
Pobyt zakłada zwiedzanie muzeum z przewodnikiem oraz lekcję muzealną na temat „Dzienniki” Jarosława Iwaszkiewicza - dokument epoki czy zwierciadło duszy?”. Podczas lekcji zostaną poruszone dwa obszary zagadnień. Pierwszy dotyczy pracy edytorskiej nad „Dziennikami” Jarosława Iwaszkiewicza, drugi zaś to próba uporządkowania bogatej ich treści. Wykład zamknie prezentacja wybranych rękopisów pisarza.

WAŻNE INFORMACJE

Termin: 18 kwietnia 2018 r. (środa)
Wyjazd: ok. godz. 7:00, przyjazd ok. godz. 18:00
W trakcie pobytu: zwiedzanie muzeum z przewodnikiem oraz lekcja muzealna (propozycja tematu: „Dzienniki Jarosława Iwaszkiewicza - dokument epoki czy zwierciadło duszy”). Czas pobytu ok. 3 godz.
Koszt wyjazdu - ok. 100 zł ( pobyt w muzeum - 14 zł, przejazd busem ok. 80 zł, nie przewiduje się obiadu)
Liczba miejsc: ograniczona, max 18 osób
Termin zgłoszenia : do 26 marca 2018 roku (poniedziałek)