Program

Forum Nauczycieli Bibliotekarzy

06.12.2017r. (środa), rozpoczęcie godzina 12:00

 

Bezpieczeństwo w sieci  i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych"

 

1. Naruszenia w sieci, aspekty prawne i profilaktyka - podkomisarz Paweł Deptuła, sierż. sztab. Karol Janczuk, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Wydział do Walki z Cyberprzestępczością

2. Modelowanie i kontrola wizerunku osobistego w serwisach społecznościowych. Od Facebooka do Snapchatu -  dr Miłosz Babecki, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, Zakład Filmu i Nowych Mediów

3. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych" -  prezentacja zestawienia bibliograficznego najnowszej literatury - Bernadeta Golus - W-MBP w Olsztynie

4. Sprawy różne - ankieta czytelnicza dla nauczycieli, ankieta czytelnicza dla młodzieży, wystawa „Wyspiański – artysta wszechstronny”  i inne - Maria Wiśniewska, W-MBP w Olsztynie

Czas trwania ok. 2 godziny.

Program
konferencji metodycznej dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
szkół podstawowych 


20 września 2017 r. (środa), godz. 11:00

 


Część I  -  Praca biblioteki szkolnej w roku szkolnym  2017/2018
czas trwania 11:00 – 13:00


1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2017/2018 oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego - Sylwia Czacharowska, dyrektor W-MBP w  Olsztynie
 

2.  Wyzwania w nowym roku szkolnym  - Maria Wiśniewska, W-MBP w Olsztynie

3. Podstawy prawne funkcjonowania biblioteki szkolnej - Maria Wiśniewska, W-MBP w Olsztynie

4. Co wynika z nowej podstawy programowej do pracy dla bibliotekarza szkolnego w szkole podstawowej?Maria Wiśniewska, W-MBP w Olsztynie


5. Oferta doskonalenia zawodowego dla bibliotek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018  - Maria Wiśniewska, W-MBP w Olsztynie

6. Działania TNBSP na rzecz bibliotek szkolnych - Dorota Walter-Obrębska, Zespół Szkół w Olsztynku,  prezes TNBSP oddział w Olsztynie
 

 


Część II - Głośne czytanie w edukacji wczesnoszkolnej
czas trwania 13:15 – 14:00


1. Propozycja głośnego czytania dzieciom na podstawie baśni Andersena - Joanna Kacprzak, Małgorzata Zmudczyńska, W-MBP w Olsztynie

2. „Przez zasłonę liter”. Książkowe inspiracje do głośnego czytania dzieciom w wieku wczesnoszkolnym – Sylwia Sawicka, W-MBP w Olsztynie

 

 

Fotorelacja z konferencji metodycznej 
 

Program
konferencji metodycznej dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
szkół ponadgimnazjalnych 

 

27 września 2017 r. (środa), godz. 11:00

 

Czas trwania 11:00 – 13:00


1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2017/2018 oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego - Sylwia Czacharowska, dyrektor W-MBP w  Olsztynie
 

2. Wyzwania w nowym roku szkolnym  - Maria Wiśniewska, W-MBP w Olsztynie

3. Podstawy prawne funkcjonowania biblioteki szkolnej - Maria Wiśniewska, W-MBP w Olsztynie

4. Co wynika z nowej podstawy programowej do pracy dla bibliotekarza szkolnego w branżowej szkole I stopnia?Maria Wiśniewska, W-MBP w Olsztynie


5. Oferta doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy  szkolnych w roku szkolnym 2017/2018, propozycje aktywizacji czytelnictwa wśród uczniów  - Maria Wiśniewska, W-MBP w Olsztynie

6. Działania TNBSP na rzecz bibliotek szkolnych - Dorota Walter-Obrębska, Zespół Szkół w Olsztynku,  prezes TNBSP oddział w Olsztynie