SERWISY BIBLIOTEKARSKIE

 

Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP

Serwis tworzony przez bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i przeznaczony przede wszystkim dla nich. Zawiera duży wybór materiałów przydatnych także w pracy bibliotek szkolnych.

 

Biblioteka w Szkole

Czasopismo i serwis informacyjny bibliotek szkolnych.

 

Bibliosfera

Serwis stworzony w 2010 r., zawiera artykuły, reportaże, notki prasowe dotyczące książek, bibliotek i nowych technologii.

 

Elektroniczna Biblioteka EBIB

Serwis Informacyjny dla Bibliotekarzy i Specjalistów Informacji. Obecnie największy i najbardziej liczący się internetowy serwis biblioteczny w Polsce. Zawiera dodatkowo biuletyn EBIB, który ukazuje się w sieci od 1999 roku.

 

Lustro Biblioteki

Serwis dla bibliotekarzy i miłośników książek

 

Pulowerek
Serwis dla pasjonatów tematyki bibliotekarskiej i książkowej.

 

Serwis informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy

Jeden z serwisów tematycznych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

 

E-CZASOPISMA

 

Biblioteka w Szkole - miesięcznik

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski - kwartalnik

Elektroniczna Biblioteka EBIB – miesięcznik

Warsztaty Bibliotekarskie – kwartalnik

 

SERWISY EDUKACYJNE

 

Wirtualna historia książki i bibliotek

 

BAZY BIBLIOGRAFICZNE

 

Bazy Biblioteki Narodowej

M.in.: bibliografia narodowa, zbiory specjalne, słownik JHP BN.

NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Katalog centralny polskich bibliotek naukowych.

 

WYSZUKIWARKI DLA BAZ BIBLIOTECZNYCH

 

FIDKAR - Multiwyszukiwarka dla Komputerowych Baz Bibliotecznych Biblioteki Narodowej

KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich

Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych.

 

BIBLIOTEKI OLSZTYNA

 

Biblioteka Główna UWM

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie

- Planeta 11

- ABECADŁO

- Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

 

BIBLIOTEKI CYFROWE

 

Łódzka Regionalna Biblioteka cyfrowa CYBRA

Biblioteka Europejska (TEL)

Biblioteka Wirtualna Nauki

Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona”

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

 

PRZEPISY PRAWNE

 

Internetowy System Aktów Prawnych

Internetowy serwis prawniczy Domu Wydawniczego ABC

 

STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARSKIE

 

IASL

IFLA

POLSKI ZWIĄZEK BIBLIOTEK

POLSKIE TOWARZYSTWO BIBLIOLOGICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH

◊ SBP - Okręg Warmińsko-Mazurski

TOWARZYSTWO NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ POLSKICH