Propozycje kursów e-learningowych dla bibliotekarzy szkolnych

(wybór) 

 

Prawo autorskie dla bibliotekarzy (Biblioteka UMK w Toruniu)


Prawo autorskie? OK! (OEIiZK w Warszawie)


Open Access - Otwarta Nauka (Centrum e-Learningu AGH)


Cyfrowe repozytoria dla małych instytucji kultury (Federacja Bibliotek Cyfrowych)


Login: biblioteka (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)


Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie


Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu


Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu


Dziecko w sieci (Fundacja Dzieci Niczyje i Fundacja Orange)

 

Internetowe Kursy dla Nauczycieli - szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy (Instytut Kształcenia Nauczycieli "Progres")