Portale poświęcone bezpieczeństwu w Internecie:

 

Fundacja Ebezpieczni - strona poświęcona edukacji społeczeństwa w dziedzinie bezpiecznego korzystania z technologii komputerowych. Najważniejsze założenia Fundacji:  świadomość zagrożeń w internecie, zabezpieczenie urządzeń dostępowych, bezpieczeństwo danych w globalnej sieci.

Projekt Saferinternet.pl - projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
Kampania Chroń dziecko w sieci" - kampania ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.

Necio.pl - projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat,którego celem jest nauka bezpieczenstwa w Internecie. 

Sieciaki.pl - edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 9-11 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Projekt ma na celu przede wszystkim: edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie,promocję bezpiecznych zastosowań sieci, certyfikowanie oraz promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych.

Cybernauci. Kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci - celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

 

Scenariusze zajeć:

 

Platforma edukacyjna Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę - scenariusze zajęć lekcyjnych (dla różnych poziomów kształcenia) dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.
Twoje bezpieczeństwo w Internecie -  scenariusz zajęć dla uczniów klas VII i gimnazjum
Bezpieczny Internet - scenariusz zajęć dla uczniów klas VII i gimnazjum.
Bezpieczne Interneciaki - linki do scenariuszy zajęć dla różnych poziomów kształcenia

 

Kursy e-learningowe

 

Bezpiecznie Tu i Tam - kurs internetowy dla rodziców i profesjonalistów.

Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę - kursy e- learningowe dla uczniów, nauczycieli, rodziców i profesjonalistów.


Raporty:

Nastolatki 3.0

Bezpieczeństwo dzieci online

Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie

Prywatność w sieci 2016/2017
Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci "

Nastolatki wobec Internetu

Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży

Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce

 

Zestawienie bibliograficzne: 

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w interencie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.

 

Harmonogram realizacji Priorytetu 3 w roku 2015 i w kolejnych latach

 

Rządowe programy wspierania czytelnictwa - prezentacja, Maria Wiśniewska

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. - w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. - w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

 

Uchwała nr 180/215 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - formularze