Baza  zawiera opisy  artykułów z wybranych czasopism i książek dostępnych w naszej bibliotece.

 

wejście do: Baza pedagogiczna

Baza zawiera opisy, adnotacje oraz odnośniki do rozproszonych w sieci Internet zasobów edukacyjnych.
Zgromadzone dokumenty dotyczą m.in. prawa oświatowego, zmian w edukacji, ewaluacji zewnętrznej, diagnozy pedagogicznej, aktualnych zagadnień w pedagogice.

 

wejście do: Baza oświatowa

Baza zawiera opisy artykułów z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

 

wejście do: Baza bibliotekarska